HOME


Welkom op onze familiesite Louter - de Wilde de Ligny

Wij bedenken en maken artconcepten voor architectuur, theater en multimediavormgeving.
In ons werk maken we ons sterk voor een kruisbestuiving met andere culturen zodat wij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan de samenwerking van verschillende kunstdisciplines op internationaal niveau.


Ernestine de Wilde de Ligny heeft het Happy Lifestyle Support program ontwikkeld om mensen te helpen bij een nieuwe start in het leven en biedt met workshop's, cursussen en trainingen een bijdrage aan de bewustwording van een betere  leefomgeving.

Kijkt u gerust verder onder WIE WIJ ZIJN en WAT WIJ DOEN en klik rechtsonder op de onderwerpen van de pagina's.

Welcome to our family site Louter -  de Wilde de Ligny.
We invent and make conceptual art in architecture, theater and multimedia design.
In our work, we pursue strong cross-fertilization with other cultures so we can learn from each other and inspire each other.
We would like to contribute to the collaboration of different disciplines at international level.

Ernestine de Wilde de Ligny developed the Happy Lifestyle Support program designed to help people with a new start in life and she offers workshops, courses and seminars to contribute to the awareness of a better environment.
Please look below under WHO WE ARE WHAT WE DO, and then click the lower right on the subjects of the pages.