WAT DOEN WIJ


LOUTERLIGNY Happy Lifestyle Support program
Ernestine de Wilde de Ligny ontwikkelde met haar kennis en ervaring het Happy Lifestyle Support program (HLS). Door gebruik te maken van HLS vinden wij jou specifieke wensen en voorkeuren over balans, eenheid en harmonie en de betekenis daarvan binnen de woonruimte. De plekken of ruimten en objecten die een betekenisvolle rol in je herinnering hebben worden in de nieuwe woonruimte opgenomen en verenigd tot jouw persoonlijke leefruimte  Uiteindelijk zal dit alles worden vertaald naar de realiteit door het presenteren van passende beelden.
Wanneer de nieuwe richting volgens het  Happy Lifestyle Support werkelijkheid is geworden komt er weer een vitale kracht en stimulans om het leven weer jouw leven te maken zoals het is – vol inspiraties en nieuwe plannen.

Ernestine de Wilde de Ligny developed by her knowledge and experience, the Happy Lifestyle Support program (HLS). By making use of HLS, we find your specific needs and preferences about balance, unity and harmony and its significance within the living space. The spots or areas and objects that posesses meaningful role in your memory, have to be included in the new living and united into your unique personal livingspace. Ultimately, this will be translated into reality by presenting appropriate images. When the new direction according to the Happy Lifestyle Support has become a reality there will be a vital force and incentive to make it your life again - full of inspirations and new plans.LOUTERLIGNY WORKSHOPS 'Kijk een uit de poppetjes van je ogen' (klik ook op de link rechtsonder)
De workshops zijn vooral bedoeld voor particulieren, scholen en kleine ondernemingen. De opzet is, het individueel ondergaan van een zoektocht naar verborgen capaciteiten, door aan de hand van concrete architectuuroefeningen anders te leren kijken naar de omgeving. Men leert kijken en ervaringen te vertalen in een eigen uniek verhaal, act, tekening, schildering of ander beeld.

The workshops have been especially intended for individuals, schools and small ventures. The set-up is, individual undergoing a quest for hidden capabilities, by means of concrete architecture-exercises learning to look differently at the physical surroundings. One learns to look and to translate experiences into his own unique tale, act, drawing, painting or other picture.


LOUTERLIGNY B2B
(klik ook op de lnk rechtsonder)
Louterligny staat open voor samenwerking met organisatoren van bijzondere evenementen in musea en galeries, op landgoederen en in luxe hotels.  In de B2B-sfeer werkt Louterligny al naar gelang specifieke wensen, samen met evenementenorganisaties en trainingbureaus.

Louterligny may cooperate with organizers of special events in museums and galleries, to luxury estates and hotels.
Deep Scene works B2B according specific needs, along with event organizations and training agencies

LOUTERLIGNY OPSTAP
Louterligny Opstap  organiseert exclusieve architectuurexcursies voor kleine groepen. Architectuurprojecten, stedenbouwkundige randvoorwaarden, sociale en politieke achtergronden en meerdere relevante onderwerpen worden in een ontspannen atmosfeer gepresenteerd. Het speciale programma biedt u thematische rondleidingen gebaseerd op thema’s zoals duurzaamheid, cultureel erfgoed, indrukwekkende constructies of bijzondere stedenbouwkundige ontwikkelingen en afgestemd op de wensen van de groep.

Louterligny Opstap  organises professional  high-quality architecture-tours for small groups.. Architectural developments, urban contexts, social and political backgrounds and relevant  issues are presented in a relaxed atmosphere. The special program offers thematic tours based on themes like sustainability, cultural inheritance, exciting constructions or city development and adapted to the concerning group.

LOUTERLIGNY SEMINARS
Louterligny organiseert evenementen voor het bedrijfsleven en organisaties met het doel medewerkers op een oorspronkelijke en inventieve manier tegen veranderingsprocessen aan te laten kijken. De methode is gebaseerd op observaties van architectuur en kunst, waarbij op een constructieve manier wordt ingegaan op de materie. De seminars worden vanzelfsprekend afgestemd op het karakter en de cultuur van het betreffende bedrijf of organisatie.