LOUTERLIGNY HLS

Het kan iedereen overkomen, dat na verlies van een geliefde, scheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis je er alleen voorstaat met een gevoel van onmacht. Het leven weer oppakken en doorgaan is niet eenvoudig maar begint in aanvang wel met een verandering van de eigen leefomgeving. Jouw wereld, sfeer en toekomst wordt bepaald door het verleden niet te vergeten maar wel los te laten. Een nieuwe start begint altijd bij een nieuw thuisgevoel. Het besef je leven weer een nieuwe richting te geven komt altijd onvoorbereid. Een nieuwe richting zonder daadwerkelijke verandering van de leefomgeving is geen nieuwe richting maar een impasse. De leefomgeving is je woonruimte, daar waar je dagelijks verblijft en deze heeft een bijzondere invloed op de psychische gesteldheid zoals: kleuren, materialen, vormen, motieven, vitale plekken  (door bijvoorbeeld: lichtinval, schaduwwerking en doorzichten), binnenkomend geluid, hard- en zachtheid van wanden en vloeren. Waar zit je het liefst en waar kom je het meest tot rust.

Ernestine de Wilde de Ligny ontwikkelde door haar kennis en ervaring het Happy Lifestyle Support Program (HLS). Door gebruik te maken van HLS vinden wij jou specifieke wensen en voorkeuren over balans, eenheid en harmonie en de betekenis daarvan binnen de woonruimte. De plekken of ruimten en objecten die een betekenisvolle rol in je herinnering hebben worden in de nieuwe woonruimte opgenomen en verenigd tot een geheel.  Uiteindelijk zal dit alles worden vertaald naar de realiteit door het presenteren van passende beelden.
Wanneer de nieuwe richting volgens het  Happy Lifestyle Support werkelijkheid is geworden komt er weer een vitale kracht en stimulans om het leven weer jouw leven te maken zoals het is – vol inspiraties en nieuwe plannen.
tarief: Intake           € 50, --
HLS tarief op aanvraag


It can happen to anyone , that after the loss of a loved one, divorce or other life event you are on your own with a sense of helplessness. Picking up life again and go is not easy but it starts at the start of a change in your own environment . Your world, atmosphere and future is determined by not forgetting the past, but to let go. A new beginning always starts at a new home feeling. The notion to give your life a new direction again always comes unprepared. A new direction without a real change in the environment is not a new direction, but an impasse . The environment is your living room, where you stay daily and it has a particular impact on the psychological condition such as colors , materials, shapes , patterns , vital spots ( by : light, shadow, and views), incoming sound, hard - and softness of walls and floors. Where do you like to stay most of the time and where do you get the best rest .

Ernestine de Wilde de Ligny developed with her knowledge and experience, the Happy Lifestyle Support Program ( HLS ). By making use of HLS , we find you specific needs and preferences about balance, unity and harmony and its significance within the living space. The spots or areas and objects that have a meaningful role in your memory have to be included in the new living and united into one happy livingspace. Ultimately, this will be translated into reality by presenting appropriate images .
When the new direction according to the Happy Lifestyle Support has become a reality there will be a vital force and incentive to make your life again full of inspirations and new plans .
Rate : Intake € 50 , -
HLS rates on request