BINNENHUISARCHITECTUUR EN MULTIMEDIADESIGN

Charlotte Louter , dochter van Ernestine de Wilde de Ligny en Rolf Louter
zie haar portfolio op
http://www.charlottelouter.nl/contact/

Ernestine de Wilde de Ligny, architect sinds 1984, geeft Binnenhuisarchitectuurlessen in Amsterdam en Maastricht aan volwassenen die voorbereid werden voor hun praktijkdiploma Binnenhuisarchitectuur. Tijdens de lessencyclus van 24 lessen werd de aandacht vooral gericht op het onwerpproces, de ontwerpvisie enhet ontwerpconcept. Ook werd aandacht besteed aan de fasering van het ontwerpproces van de eerste gesprekken met de opdrachtgever en andere betrokkenen, het programma van eisen, het idee tot de realisatie ervan. Hierbij werden alle aspecten zoals licht, ruimtewerking, textuur, kleur, ruimtelijke overgangen bij het ontwerp betrokken en werd kennis genomen van historische en nieuw ontwerptrends.

In samenwerking met woonwinkels zullen er in 2014 nieuwe cursussen en workshops starten.